| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Główczyce On-line Gminny Portal Internetowy Główczyce On-line
 Gminny Portal Internetowy
- | - Słupsk Powiat | Katalog Firm Słupsk Powiat | Przetargi | Szukam/dam prace | Ogłoszenia | Bezrobocie | Główczyce w liczbach | Sylwester - | -
- | - Wyszukiwarka | Klimat | Pogoda | Mapa Gminy Główczyce | Herb Główczyc | Społeczność Lokalna | Publikacje - | -

Główczyce On-line Główczyce On-line / Warunki Używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Główczyce On-line. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Główczyce On-line może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Główczyce On-line nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Główczyce On-line, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Główczyce On-line nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Główczyce On-line. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Główczyce On-line udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Główczyce On-line nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Główczyce On-line uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Główczyce On-line jest równoznaczne z udzieleniem Główczyce On-line nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Główczyce On-line ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Główczyce On-line w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Główczyce On-line nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Główczyce On-line uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Główczyce On-line uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.

Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button